Предстои да бъде извършена проверка на морски плаж „с. Лозенец“

28 май 2017

Днес ще бъде извършена проверка на морски плаж „с. Лозенец“. Целта на инспекцията е да се установи дали наемателят на морския плаж изгражда и разполага преместваеми обекти на територията на плажната ивица. Експертите ще проследят дали се спазва предоставената специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения, одобрена от министъра на туризма.

Морски плаж „с. Лозенец“ е отдаден за под наем на 5 юли 2016 г. на фирма „Даймънт Ивент“ ЕООД. Границите на обекта са определени съгласно специализирана карта, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Картата е издадена към декември 2012 г. за обект: Морски плаж № 31, ПИ 44094.501.294, с. Лозенец, община Царево, област Бургас.

Съгласно договора и Закона за устройството на черноморското крайбрежие, наемателят е изготвил специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения, като са спазени нормативните изисквания.

Проверките, които Министерството на туризма извършва през активния летен сезон включват и мониторинг на морските плажове, чрез който се установява дали са спазени одобрените от министъра на туризма схеми да преместваеми обекти и съоръжения. В случай на установяване на нарушение, ще бъде изготвено предписание за неговото отстраняване. При неспазване на договорните условия спрямо наемателя ще бъдат предприети съответните действия, вкл. налагане на неустойка и/ или прекратяване на договора. Мониторингът на териториите на морските плажове се извършва на база специализираните карти за определяне на техните територии от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Категоричната позиция на Министерството на туризма е да се проверява всеки подаден сигнал за поставяне на незаконни обекти на територията на морските плажове, отдадени на концесия и под наем. При установяване на нарушение, ще се предприемат безкомпромисни действия, съгласно нормативната уредба. През Лято 2017 ще бъдат извършвани непрекъснати проверки – редовни и по сигнал. Усилията на Министерството на туризма са насочени към осигуряване на безпроблемното протичане на летния туристически сезон.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon