Министър Ангелкова ще се срещне с преподаватели и студенти в Русенския университет

31 октомври 2016

Министърът на туризма Николина Ангелкова ще се срещне утре (1 ноември 2016 г.) с академичното ръководство и студентите от Русенския университет и ще поднесе приветствие за Деня на народните будители. Събитието ще се проведе от 11:00 часа, в Голямата зала на „Канев център“.

По-късно същия ден министър Ангелкова ще се включи и в работна среща с представители на Общинското предприятие “Русе арт” (звено “Туризъм”), Съвместния секретариат по Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. Ще бъдат обсъдени съвместни инициативи и форми на сътрудничество във връзка с разработването на българо-румънски туристически продукти и партньорството за международни събития, свързани с развитието на туризма в Дунавския регион.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon