Министерството на туризма провежда целогодишна реклама по водещи паневропейски ТВ канали

29 септември 2015

Министерството на туризма продължава целогодишната рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали.

Проектът е на стойност близо 6.3 млн. лева и се финансира по Оперативната програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Той се изпълнява в рамките на 44 месеца като обхваща приблизително 500 млн. домакинства – потенциални туристи в света, от които 350 млн. в Европа

Във връзка с поставените основни цели и постигнати междинни резултати по изпълнението на проекта, утре, 30 септември 2015 г. Министерството на туризма организира пресконференция от 10.30 в Националния Пресклуб на БТА на адрес: София, бул. „Цариградско шосе” №49.

За участие в нея са поканени представители на национални, регионални, местни и продуктови туристически сдружения, учебни заведения в сферата на туризма, местната власт и НСОРБ. От страна на МТ в пресконференцията ще участват членове на екипа по проекта.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon