Постановления

Устройствен правилник на Министерството на туризма

С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на туризма на неговите организационни структури и административни звена.

Файлове: 
Subscribe to Постановления