Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции

31.12.2014

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2014 г.

1. "Слънчев бряг" АД

През отчетния период  (01.01. – 31.12.2014 г.), дружеството не е откривало разплащателни, депозитни и друг вид сметки в нови финансови институции.

2. ВМТ "Орбита" АД

През отчетния период  (01.01. – 31.12.2014 г.), дружеството не е било в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги.