ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ТРЪЖНИ И КОНЦЕСИОННИ ПРОЦЕДУРИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ

16 март 2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България по повод на разпространението на коронавирусната инфекция и предвид обявените тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове и концесионни процедури, Министерството на туризма съобщава, че обявените търгове и открити процедури ще се проведат на посочените със заповедите за откриването им дати и при указаните условия.

Закупуването и получаването на документацията се извършва при посочените условия и срокове в заповедите и съобщенията за откриване на процедурите в сградата на Министерството на туризма на ул. Съборна № 1, гр. София.

Документацията следва да бъде получена и заявленията за участие с приложените към тях документи следва да бъдат подадени в обявените срокове и съгласно указаните условия при стриктно спазване на мерки за безопасност, предвид обявеното извънредно положение. За тази цел гражданите, които закупуват и подават документацията следва да спазват стриктно посочените срокове и часове и да влизат в сградата на Министерството на туризма по един с предпазни маски и ръкавици.

Във връзка с провеждането на откритите заседания по процедурите, Министерството на туризма напомня, че присъствието на участниците не е задължително, като за проведената процедура се изготвя документация и резултатите ще бъдат сведени на вниманието на участниците в законовия срок.

В случай, че участниците желаят да присъстват на откритото заседание по провеждането на търга/откритата процедура, същите следва да се явят с лични предпазни средства маски и ръкавици, за да бъдат допуснати в залата.

Телефони за информация 02/90 46 880; 02/90 46 813 и 02/90 46 789.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon