Концепция за туристическо райониране на България

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) със Заповед № Т-РД-16-103/11.03.2015 г. е утвърдена Концепция за туристическо райониране на България.

Утвърдената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

За всеки туристически район е определен център, които са подбрани така, че да отговарят едновременно на няколко критерия:

  • Централно географско положение и удобна транспортна достъпност в рамките на района;
  • Възможност за административно взаимодействие – предлагат се предимно областни центрове;
  • Достатъчно високо ниво на реално туристическо развитие – „силният” център да поеме лидерска роля при управлението на целия район

Въз основа на тези критерии са утвърдени следните центрове на съответните туристически райони:

1. Район Дунав – гр. Русе

2. Район Стара планина – гр. Велико Търново

3. Район София – гр. София

4. Район Тракия – гр. Пловдив

5. Район Долина на розите – гр. Казанлък

6. Район Рила-Пирин – гр. Благоевград

7. Район Родопи – гр. Смолян

8. Район Варна (Северно Черноморие) – гр. Варна

9. Район Бургас (Южно Черноморие) – гр. Бургас

В Концепцията за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм.

Документи: 

Концепция за туристическо райониране

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Заповед № Т-РД-16-103/11.03.2015 г. за утвърждаване на Концепция за туристическо райониране

Заповед № Т-РД-14-63/ 15.05.2015 г. за определяне наименованията на туристическите райони

Заповед № Т-РД-159/ 26.10.2015 г.