Заповед № Т-РД-16-43/28.02.2019 г. за изменение на Заповед № Т-РД-16-267/02.11.2018 г., Заповед № Т-РД-16-107/29.03.2018 г., изм. със заповед № Т-РД-16-185/25.06.2018 г., изм. със заповед Т-РД-16-217/03.08.2018. на министъра на туризма