Зимен сезон 2022/2023 надхвърли предпандемичните нива с ръст от близо 9%

31 март 2023

Зимният сезон 2022/2023 бележи успех, подкрепен с текущите данни от ЕСТИ – въпреки че все още официално ски сезонът не е приключил, той задмина предпандемичните нива с 8,7%. Постигнатият ръст спрямо миналия, считан за успешен, сезон 2021/2022 е по-голям с близо четвърт – 24% и е най–силният в рамките на последните 4 зимни сезона.

„Нека оставим числата да говорят – близо 9% ръст до момента спрямо предковидните времена. Прогнозата е и лятото да сме с 8% ръст спрямо 2019 г., т.е. очакванията ни са това да е най-силното ни лято. Една от основните ми задачи беше да върнем нормалността. Е, вече не говорим за възстановяване, а за растеж.“ Така коментира резултатите министър Илин Димитров и благодари на екипа на Министерството на туризма за усилената работа.

Данните на ЕСТИ за броя регистрации на туристи в местата за настаняване сочат над 1,7 млн. за зимен сезон 2022/2023 и обхващат периода от началото на декември до края на март (1.12.2022 – 30.03.2023 г.)

Равносметката по пазари за цитираните данни за периода от началото на декември 2022 до края на март 2023 показва, че най–много са регистрациите на български туристи – над 1,2 млн. На второ място най-многобройни са румънските туристи – над 65 хил., следвани от гръцките туристи – над 58 хил., туристи от Великобритания – над 50 хил., от Израел – над 46 хил., Турция – над 41 хил. и туристи от Северна Македония – над 25 хил.

Резултатите от гледна точка на приходите от чуждестранни туристи за декември 2022 г. и януари 2023 г. са почти идентични с тези на предпандемичните декември 2019 г. и януари 2020 г. За периода декември 2022 – януари 2023 приходите от входящ туризъм са 642,5 млн. лв., като ръстът спрямо същия период на миналия зимен сезон е 38,6%.

 

Приходи от входящ туризъм **

декември 2019 – януари 2020

632,8 млн. лв.

декември 2020 – януари 2021

242 млн. лв.

декември 2021 – януари 2022

463,6 млн. лв.

декември 2022 – януари 2023 

642,5 млн. лв. и ръст 38,6%  спрямо същия период на миналия сезон 2021/2022

 

** В приходите от входящ туризъм  се включват както приходи от  пренощували  чуждестранни туристи, така и приходи от еднодневни чуждестранни туристи.  Данните за украински граждани, пристигнали след 23.02.2022 г., не са включени при изчисленията на приходите от входящ туризъм.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon