Замъкът Баба Вида с проект за реставрация

23 март 2017

Община Видин и фондация "Созопол" се съюзяват за проучване и опазване на културното  наследство

Общината във Видин и фондация "Созопол" подписаха меморандум за сътрудничество в областта на проучването, опазването и популяризирането на природното и културно-историческото наследство на дунавския град. Под документа подписите си сложиха кметът Огнян Ценков и председателят на управителния съвет на фондацията Кирил Арнаутски.

Фондацията дари цялата си проектна документация за проучване, реставрация и социализация на най-важния туристически обект в града - замъка Баба Вида. Проектът "Замък Баба Вида - дунавска врата през хилядолетията" е бил изготвен преди 8 години, но едва сега се създава възможност за неговата реализация. Едно от условията е прехвърляне на правото за управление на историческата забележителност от държавата на общината, което вече е налице.

Проф. Николай Тулешков и проф. Виолета Нешева представиха основните дейности по проекта - проучване на основите на кулите и в зоната на крепостните стени, социализиране на три помещения от османския период във вътрешния двор, монтажно покритие на сцената, хидроизолация на тревното покритие на втория етаж и др. Финансирането ще бъде осигурено по Програмата за културно предприемачество, наследство и обмен на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Фондация "Созопол" е първата българска неправителствена организация, която става консултативен партньор на ООН за образование, наука и култура. Изключително съм горд с установеното сътрудничество в името на съхранението, популяризирането и увеличението на туристическия поток към нашия град, сподели кметът на Видин Огнян Ценков.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon