Зам.-министър Георгиева откри организираната от френското посолство конференция-дебат за бъдещето на селските региони и ролята на туризма за устойчивото им развитие

24 ноември 2015

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева откри в понеделник (23 ноември), инициираният от френското посолство форум на тема "Какво бъдеще за селските региони в условията на климатичните промени? Туризмът и валоризирането на местните продукти като решения за устойчиво развитие".

„Туризмът е важен отрасъл в икономиката на страната“, отбеляза зам.-министър  Георгиева. Тя допълни, че в световен мащаб секторът е структуроопределящ и по данни на Световния съвет за туризъм и пътувания той формира близо 10% от глобалния брутен продукт. По думите й броят на заетите в туризма е над 270 млн. или едно от всеки 11 работни места по света е в сферата на туристическите продукти и услуги. „Общият принос на туристическата индустрия и свързаните й дейности в БВП на България за 2014 е малко над 13 %, а приходите възлизат на над 6 млрд. лв.“, информира още зам.-министър Георгиева.

Тя отбеляза, че страната ни е богата на възможности за разгръщане на всякакви форми на туризъм и че основно предизвикателство пред сектора е да съчетае конкурентоспособността с устойчивото развитие – с дългосрочното планиране и умните решения. „Затова е необходимо дестинациите да се адаптират към променящия се пазар и търсенето на нови, специализирани форми на туризъм,“ подчерта зам.-министърът и допълни, че развитието на алтернативни форми на туризъм би бил печеливш ход за България. По думите й инвестициите в селския и еко туризъм у нас са напълно оправдани заради забележителните ни дадености – България е втора по съхранено биоразнообразие, с три национални и 11 природни парка и 89 резервата, 17 от които са обявени за биосферни по програма на ЮНЕСКО.

„Трябва да предложим автентични и пълноценни преживявания на туристите, да използваме максимално природните и културните си дадености, но с мисъл не за нашето „днес“, а за бъдещето – нашето и на децата ни“, каза в заключение заместник-министърът.

Посланикът на Франция Н.П. Ксавие Лапер дьо Кабан благодари на българския зам.-министър  за готовността на Министерството на туризма да работи за устойчивото развитие на сектора и сподели, че Франция би била полезна на страната ни с натрупания в тази сфера положителен опит и ноу-хау.  

Конференцията се организира в рамките на 21-та конференция на ООН за климатичните промени, която ще се проведе в Париж от 30 ноември до 11 декември 2015 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon