Зам.-министър Георгиева: България е страна с невероятна природа, но трябва да я пазим както в сърцата и умовете си, така и с действията си

02 април 2024

Представители на обществения и неправителствения сектор подписаха Харта за устойчив туризъм в България

 

„Често казваме - България е страна с невероятна природа, това е така, но тази природа трябва да я пазим както в сърцата и умовете си, така и с действията си и това е част от каузата устойчив туризъм“, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на церемонията при подписването на Харта за устойчив туризъм в България.

Заместник-министър Георгиева подчерта, че „Хартата е платформа около, която местният бизнес, туристическият бизнес и институциите трябва да се обединят, за да бъде България целогодишна туристическа дестинация, осъществяваща устойчив и отговорен туризъм, което е и един от основните приоритети на Министерството на туризма“.

Харта за устойчив туризъм в България бе подписана от заместник-министъра на туризма а Ирена Георгиева, министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и представители на организации в туризма. Документът предлага цели, принципи и ценности, които да обединят в обща посока усилията на хората от туристическия бранш и подкрепящите ги институции за утвърждаване на страната ни като туристическа дестинация с характерна идентичност. Общественият и неправителствения сектор се обединиха около устойчивото развитие на регионите чрез разумно използване на ресурсите и щадяща природата туристическа инфраструктура.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon