Влиза в сила първата наредба за спа центровете в България

09 февруари 2016

Наредбата за условията и реда за сертифициране на балнеолечебни, спа, уелнес и таласотерапевтични центрове днес бе обнародвана в Държавен вестник.

С подзаконовия акт за първи път се въвеждат минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят тези специализирани центрове. От сега нататък право да ползват съкращението "спа" ще имат само сертифицираните по реда на наредбата обекти. Подробните изисквания към центровете са подредени в няколко групи: изграждане; оборудване и обзавеждане; обслужване; предлагани туристически услуги; квалификация и стаж на кадрите.

С влизането в сила на наредбата ще бъде прекъсната и порочната практика хотели с минимално оборудване сами да се определят като спа центрове. Това ще защити и потребителите, които вече ще са наясно какво да очакват когато плащат за дадена услуга и къде могат да я получат. За целта ще бъде създаден и регистър на сертифицираните центрове като част от Националния туристически регистър, който ще бъде достъпен онлайн.

Приемането на Наредбата бе сред основните приоритети на министерството и е чакана десетилетия от бранша. Страната ни е на второ място в Европа по ресурси от минерална вода и е необходима ясна регламентация, за да бъдем още по-конкурентоспособни на международния туристически пазар. През последните години все по-голямо значение придобива и съчетаването на спа, балнео и уелнес услугите с другите форми на туризъм – морски, зимен, планински, селски, голф и др. Това стимулира ръста на допълнителните услуги и е предпоставка за удължаване на сезоните, разкриване на нови работни места и привличане на платежоспособни туристи.

Целият текст на наредбата може да бъде видян тук.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon