Важно във връзка с удължения срок на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

01 ноември 2022
Снимка

1. Настанените към 31.10.2022 г. в обектите, вписани в Националния туристически регистър (хотелите), разселени лица от Украйна могат да продължат да се ползват от програмата в същите обекти и при същите условия в удължения период от 01 до 15 ноември 2022 г.

2. Ново настаняване през периода от 01 до 15 ноември 2022 г. ще се извършва само в държавни и общински бази от Временната оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна.

3. За периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. се кандидатства от 10 ч. на 16.11.2022 г. до 16.30 ч. на 22.11.2022 г. Заявленията ще си подават по досегашния ред през СУНИ.

4. В Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg/, ще бъде качен формуляр на декларацията за това дали обектът е участвал в програмата за съответния период с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване.

За периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. горепосочените декларации ще се подават при кандидатстването от 10 ч. на 16.11.2022 г. до 16.30 ч. на 22.11.2022 г.

За периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. горепосочените декларации ще се подават до 22.11.2022 г.

Решение №856 от 31 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на р... by Ministry of Toursm BG on Scribd

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon