Студенти по туризъм от УНСС бяха гости на Министерството на туризма

22 ноември 2022

Студенти от катедра "Икономика на туризма" към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) бяха гости на Министерството на туризма и присъстваха на своеобразен открит урок.

Студентите първи курс от специалност „Туризъм“ се запознаха с функциите и структурата на институцията, представена от заместник-министър Ирена Георгиева. „Сред нашите основни цели е да насърчаваме растежа на младите хора в отрасъла, защото от тях до голяма степен зависят качеството на туристическите услуги и имиджът на страната ни. Искаме да задържим младите хора в България, тук те да получават достатъчно добро образование и перспективи за успешно развитие и реализация“, подчерта заместник-министър Георгиева. 

Заместник-министърът поздрави студентите и техните преподаватели за качественото образование, усилията и стремежа към високо ниво на обучение, което се предлага от УНСС. Бъдещите експерти в сферата на туризма се запознаха с визията и мисията на министерството. 

Чрез интерактивна презентация студентите научиха повече за работата на експертите в институцията, които се занимават с маркетинга на дестинацията, с предизвикателствата и перспективите на бранд България. 
Те успешно се справиха с онлайн предизвикателството да опишат в три думи какво за тях е дестинация България. На събитието присъстваха представители на ръководството на Министерството на туризма и експерти, които са част от движещата сила в институцията.

В края на срещата бъдещите млади професионалисти получиха възможността да помечтаят и да седнат на горещия стол в кабинета на министъра на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon