Резултати от направената проверка на плаж „Смокините-север“

17 май 2021

По разпореждане на министър Стела Балтова на 17.05.2021 г. екип на Министерството на туризма извърши незабавно проверка на място след публикации в медии по повод общественото недоволство за разполагане на бетонови блокове/стъпки на морски плаж „Смокините-север“, община Созопол, област Бургас.

Екипът установи, че на активната плажна площ, определена за разполагането на 2 броя преместваеми обекти, предназначени за заведения за бързо обслужване, с допълнителна търговска площ по одобрена на 10.05.2021 г. от министъра на туризма Марияна Николова схема на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, са струпани бетонови блокове/стъпки. Те са с квадратна основа, на която е закрепена колона със стърчаща армировка и ще послужат за основа при последващо монтиране на преместваемите обекти и съоръжения за заведения за бързо обслужване. На още две места в южната част на плажа е струпан дървен материал, предназначен за монтиране на лека дървена конструкция според описаните материали в обяснителната записка към одобрената схема.

При проверката не са установени вкопаване или изгребване на пясък, нито са засегнати прилежащите пясъчни дюни.

От Министерството на туризма днес е изпратено писмо до началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Бургас за становище относно извършените дейности към настоящия момент на морски плаж „Смокините-север“, община Созопол, дали отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията.

Такова становище е поискано и от кмета на община Созопол и от главния архитект на общината, включително и разгледана ли е проектната документация, свързана с конструктивни предложения за поставяне на преместваемите обекти и издадени ли са разрешения за поставяне на преместваемите обекти по одобрената схема.

След получаване на становищата на компетентните институции Министерството на туризма ще се произнесе окончателно.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon