Проф. д-р Мариела Модева взе участие във форума „Туристическите райони - обединение за развитие на комплексен туристически продукт и ефективен регионален маркетинг“

20 февруари 2024

Съветникът на министъра на туризма проф. д-р Мариела Модева взе участие във форума „Туристическите райони - обединение за развитие на комплексен туристически продукт и ефективен регионален маркетинг“, който се проведе в гр. Стара Загора. В дискусията се включиха и зам.-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова, председателят на ОбС Стара Загора Ивета Лазарова и др.

Проф. Модева заяви, че към момента са дефинирани девет туристически района, заложени в Закона за туризма. На базата на два проекта са изградени организациите за управление на туристическите райони, които са много специфични. Създадени са стратегии, девет имиджови клипа, обучени са екипите, направени са лого и слоган на всеки район. Разработена е виртуална платформа, която ще предоставя информация за всяко едно ОУТР. Тази платформа се финализира и ще е част от съдържанието на порталния туристически сайт www.bulgariatravel.org, като изградена отделна секция, посветена на ОУТР, където ще бъде публикувана информация, преведена на 12 езика. Функционалността на системата ще позволява представители на ОУТР да имат достъп до системата и да актуализират първоначално поместената информация, да публикуват новини за предстоящи събития.

Извън горепосочените проекти Министерство на туризма полага усилия да подкрепя и насърчава дейността на ОУТР, като техни представители са включени в работата на Националния съвет по туризъм – консултативен орган към министъра на туризма.  С оглед насърчаване на развитието на културния туризъм, популяризиране на културните събития в отделните туристически райони, в сътрудничеството с ОУТР Министерството на туризма издава ежемесечно електронно издание „Култура на фокус“, който се разпространява чрез националния туристически интернет сайт www.bulgariatravel.org и институционалния сайт на Министерство на туризма.

Тракийски туристически район и Туристически район „Долината на розите“ са с възходяща тенденция за посещение на туристи. Област Стара Загора и градът регистрират повишен ръст на туристите в сравнение с 2023г. По данни на НСИ общият брой регистрации на туристи в област Стара Загора е 249 818, от тях по ЕСТИ  съответно в община Стара Загора 93 хил., в това число 63 хил. в град Стара Загора. Ръстът на туристите за 2023 г. спрямо 2022 г. за цялата Старозагорска област е 33,9% по данни на НСИ.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon