Приоритети, цели и програма за работа на Министерството на туризма по време на 8-я служебен кабинет

09 август 2022
Снимка

Министерството на туризма, в рамките на 8-то служебно правителство с министър-председател Гълъб Донев, ще се ръководи в работата си от принципи като приемственост, експертност и максимална прозрачност при действията си в подкрепа на сектора.

Неотложните цели и задачи, чиито решения ще се търсят в краткосрочен план, са следните:

1. Коректното администриране на мярката за хуманитарна помощ на бежанците.

Целта на служебния министър д-р Илин Димитров е всеки един хотелиер, който е отворил базата си за настаняване и е посрещнал бежанци, да си получи средствата в коректния размер.

В Министерството на туризма са постъпили няколкостотин жалби и част от плащанията бяха забавени по различни причини. Намерението на министър Димитров е този казус да намери максимално бързо своето решение, а там, където има разминаване в данните, случаите да бъдат проверени, за да се установи причината. В първата седмица от встъпване в длъжност на служебния министър беше извършена активна работа в тази посока и предстои внасяне на предложение за Решение на Министерски съвет за плащането на забавените средства. Към момента в Министерството на туризма са постъпили над 500 на брой жалби за десетки милиона лева.

2. Решаване на проблема със забавените категоризации на туристически обекти и дружества.

Това е сериозен проблем, тъй като в момента тече договаряне за следващия сезон, сключване на договори и тези документи са необходими за нормалното функциониране на обектите. Към момента има над 780 забавени преписки и 180 броя/комплекта документи за оценка или общо 960 заявления.

Целта е това число да бъде намалено до възможния минимум.

3. Предприемане на мерки за успешно протичане за сезон лято 2022 и зима 2022-2023 в условията на COVID-19.

Продължава работата на междуведомствена работна група, във вторник сутринта се проведе среща между Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването заедно с бранша. В активната работа с институциите и представителите на сектора ще се търси точният баланс, при който да не се пречи на бизнеса, но и да не се застрашава населението. Ако се наложи затваряне на бизнеса, ще се търси задължително осигуряване на компенсации.

Действия, планирани за лято 2022:

1. Обезпечаване на нормалното протичане на летния сезон. В четвъртък и петък са планирани посещения на министър Димитров по българското Черноморие. Той ще проведе срещи с бизнеса във Варна, Бургас и Добрич, съвместно с кметовете и областните управители, за да обсъдят актуални въпроси и качеството на туристическата услуга, която се предлага.

2. Мерки за подобряване на видимостта на дестинация България.

След анализ на дейността на министерството, беше установено сериозно изоставане в онлайн рекламните канали на институцията. 

- Интелигентна дигитална рекламна кампания.

- Служебният министър подготвя посещения (roadtrip) в близки пазари (Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Гърция), както и на средна дистанция (Германия, Чехия, Унгария, Полша, Близкия Изток). Целта е да се подпомогне и подобри чрез срещи на високо ниво видимостта на страната ни, да се демонстрира готовност и желание за посрещане на туристи, за да бъде подпомогнат сезонът.

- Планират се и журналистически турове, очакваме представители на DRV (Германия).

- Засилване на работата на групата за визови режими.

Действия по протичане на зимния сезон:

Ключовите думи са предвидимост и сигурност.

Оптимизиране на всички процеси по веригата на доставка.

- зелени коридори за идващите туристи при неблагоприятно развитие на пандемията;

- облекчено преминаване през ГКПП-та;

- реципрочно договаряне за отмяна на зелени сертификати с Румъния и съседни страни при развитие на пандемията от COVID-19;

- готовност на летищата за посрещане на туристопотока;

При необходимост, ще бъде договаряно отпадането на зелени сертификати на реципрочен принцип. България трябва да излъчи много силен сигнал, че е гостоприемна и сигурна, отворена за гости и туристи.

Краткосрочни политики:

- Сформиране на работна група с участие на представители на сектора за изработване на закон за единна браншова организация. Целта е той да бъде изработен до свикването на Народното събрание и да се търси подкрепа от политическите партии;

- Сформиране на работна група за изработване на закон за Гаранционен фонд;

- Изработка на ЗИД за облекчаване на рекламата в международните дигитални платформи;

- Подготовка на ЗИД за промяна в Закона за туризма за приемане на Правилник за туристическата маркировка в планините.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon