Пореден старт на кандидатстването в СУНИ за възстановяване на разходи по програмата за бежанците от Украйна

16 ноември 2022

Информираме Ви, че в изпълнение на РМС № 856/31.102022 г. в 10:00 часа на 16.11.2022 г. е обявен поредният (9-ти по ред) старт в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на кандидатстването за възстановяване на разходи по Програма за хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна.

Срокът за кандидатстване по програмата не се променя и тече от днес, 16.11.2022г., до 22.11.2022 г. в 16:30 часа.

Линк към отворената процедура - https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/62260ceb-2272-43ec-b9de-2e7c3a...

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon