Основни акценти от дейността на Министерството на туризма по време на мандата на министър Христо Проданов (декември 2021 г. – юли 2022 г.)

01 август 2022
Снимка

В своята работа министърът на туризма Христо Проданов постави фокус върху намаляване на последствията от военните действия в Украйна, негативните ефекти от пандемията, нарушените вериги на доставки и произхождащата от това инфлация.

Министерство на туризма с администриране на  работна група „Настаняване“ подпомогна Министерски съвет в целия период на кризата с войната в Украйна и настаняването на разселени лица от 24.02.22 г., като програмата продължава и към момента и ще продължи до 30 септември /към момента около 26 000 продължават да са настанени в нашите хотели/. Стойност на изплатената помощ за хотелите и местата за настаняване – близо 150 милиона лева.

В резултат на мерките, през първото тримесечие на 2022 г. туризмът достигна до равнище от 82% спрямо периода преди пандемията.  Отчитаме ръст на българските и чуждестранни туристи около 48 %, а ръстът само на чуждестранните туристи е около 2,9 пъти.

Заложихме на политики за насърчаването на всички видове туризъм. Наред с традиционните подотрасли – морският и зимен туризъм, за нас е изключително важно да бъде използван потенциалът и на културния туризъм, на спа туризма, на винения и кулинарния туризъм, на здравния туризъм и др.

С пълния текст на отчета можете да се запознаете в презентацията.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon