Ново ръководство на сайта на МТ ще ориентира бранша за възможностите за финансиране от ЕС

10 март 2023

Нов инструмент, който ще улесни туристическия бранш, може да бъде намерен на официалния ни сайт. Дирекция „Програмиране и управление на проекти“ на Министерството на туризма разработи „Ръководство за възможностите за финансиране от Европейския съюз“, предназначено за туристическия сектор и обхваща програмен период 2021-2027 г.
Ръководството е подготвено с цел да повиши информираността на представителите на туристическия бранш за всички съществуващи възможности за финансиране чрез използването на средства от европейските фондове и програмите през програмен период 2021-2027 г.
В него са представени основни характеристики за разглежданата програма от гледна точка на цел, териториален обхват, управляващ орган, потенциални бенефициенти, общ бюджет и са изведени примерни възможности и дейности, чрез които програмата би могла да предостави своята подкрепа на туристическия сектор.
Предвидена е препратка чрез линк към официалната интернет страница за всяка програма – за улеснение и за да бъде създадена практическа възможност всеки заинтересован да може да следи за актуална информация и покани за набиране на предложения по нея, както и да се запознава с индикативната годишна работна програма за съответната година.
Ръководството може да бъде открито на сайта на Министерството на туризма в секция „Програми и проекти“.
За бърза връзка можете да влезете и тук.

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon