Нови начини за промотирането на възможностите за туризъм и бранд България в обществената телевизия обсъди министър Димитров с генералния директор на БНТ

03 октомври 2022
Снимка

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, на която двамата обсъдиха нови начини за промотирането на България като дестинация и бранд, както и позитивното присъствие на темата туризъм в обществената медия.

Беше обсъдена идеята прогнозата за времето да бъде представяна в контекста на различни туристически обекти и локации, както и възможностите за пътешествия и почивка в близост до тях. Министър Димитров изрази категоричното си убеждение, че този подход ще даде тласък на вътрешния туризъм като провокира идеи за пътуване и любопитството на зрителите.

Министър Димитров и Емил Кошлуков коментираха възможността в телевизионната продукция на обществената медия – като филми и сериали, които се превеждат на десетки езици и се разпространяват в редица държави, да присъстват повече кадри с българската природа и на различни разпознаваеми туристически обекти на територията на страната. Това ще помогне за постигането на по-голяма популярност на безценните ресурси, с които България разполага и ще даде нови възможности за индиректно популяризиране на дестинация България на международните пазари.

Особен фокус ще бъде поставен върху популяризирането на културно-исторически обекти и обекти на материалното и нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО, които могат да донесат престиж и висока популярност на дестинацията в европейски и световен мащаб.

Бяха коментирани и по-нестандартни начини в по-дългосрочен план да бъдат широко представяни културно-исторически и други туристически обекти в контекста на специализираната тематика на различни предавания по обществената медия.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon