Николина Ангелкова представи Марк Жирардели като свой съветник в сферата на зимния туризъм

12 декември 2014

Министърът на туризма очерта приоритети в работата си

Министърът на туризма Николина Ангелкова представи петкратния световен ски шампион в алпийските дисциплини Марк Жирардели като свой съветник в областта на зимния туризъм. Тя очерта пред медиите и приоритетите в работата на самостоятелното министерство.

Първият фокус в нашата дейност ще е създаването на устойчива национална стратегия в туризма. Целта на този документ е стимулиране на устойчивото развитие на туризма и намаляване на регионалните различия чрез създаване на силни регионални брандове. Ще се акцентира и върху увеличаването на специализираните видове туризъм чрез реклама на целевите пазари, съобщи Ангелкова. Важен елемент от стратегията ще бъде също и подобряване на туристическата инфраструктура.

Министърът заяви, че в момента съвместно с бранша и финансовото министерство се обсъждат статутът и структурата на бъдещия национален фонд за развитие на туристическата инфраструктура и туристическите атракции. Със средства от него ще могат да се финансират важни обекти от публичната инфраструктура, за които сега няма други източници – пътища в курортите, пречиствателни станции, екосъоръжения, указателни табели  и др. Плановете са фондът да стартира през 2016 г.

Работим и върху правния статут на националните курорти и залагаме мерки за равностойното развитие на всички видове туризъм, за които България има потенциал, допълни Ангелкова. Тя обърна внимание върху оптималното използване на средствата от европейските фондове, като за целта в министерството ще се създаде отделна дирекция за програми и проекти. Министърът съобщи, че благодарение на сътрудничеството с Управляващия орган в МРР и добрия темп на работата е удължен срокът на изпълнение на забавените договори по ОП „Регионално развитие“, като рискът за загуба на 8 млн. лв. по тях вече е преодолян. За следващия програмен период туризмът ще може да разчита на близо 1 млрд. евро по оперативни програми на ЕС и средства по други европейски програми. За тях ще се кандидатства на конкурентен принцип, затова общините и бизнесът трябва да са максимално инициативни, препоръча министърът. На сайта на министерството http://www.tourism.government.bg ще бъде публикуван и наръчник на ЕК за възможностите за финансиране в областта на туризма.

Нашата основна цел е позиционирането на България като разпознаваема и целогодишна туристическа дестинация и превръщането й в една от най-добрите европейски туристически дестинации, подчерта Ангелкова. Един от лостовете за това е ускоряване на работата по изготвянето на промените в нормативните документи, чието приемане също е било забавено. Министърът съобщи, че вече са представени на бизнеса за съгласуване първите две наредби към Закона за туризма – наредбата за обезопасяване и информационната обезпеченост на ски пистите и наредбата за създаване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Изключително важно е националният туристически регистър, който е към министъра на туризма, да започне да функционира като единна платформа за информация и да събира необходимата база данни за сектора, включително информация за туристическите атракции на страната.

Специално аналитично звено в министерството ще се фокусира върху по-обстойни анализи на статистическите данни, за да има смисъл планирането на маркетинговите и рекламните дейности, стана ясно от думите на Ангелкова. Тя съобщи също, че предстои създаването на регионални туристически звена на министерството в страната и представителства в чужбина за целеви пазари, като в Пекин то ще е съвместно с Румъния и с фокус върху далечните пазари.

Новият съветник на министър Ангелкова - ски легендата и петкратен носител на Световната купа по ски алпийски дисциплини Марк Жирардели, заяви, че за да е ефективна работата в туризма, е необходимо първо да се направи сериозен анализ за развитието на туристическата инфраструктурата на страната ни, както и на идентификацията на България от гледна точка на вътрешните и на чуждестранните туристи. Той подчерта значението на високото качество на обслужване за привличане на повече и платежоспособни клиенти, както и на дейностите за повишаване сигурността на туристите. Ски легендата е голям приятел на България поне от 10 години и ще продължи да пропагандира по света нейния уникален потенциал не само в планинския туризъм, но и като маршрут за четири сезона.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon