Николина Ангелкова: Балканите имат огромен потенциал да предлагат съвместни туристически продукти

26 ноември 2014

Министърът на туризма откри първия туристически форум Go2Balkans

Подкрепям идеята на туристическия бизнес да работи активно за създаването на общи туристически продукти на балканските страни, за да можем заедно да повишим трайно интереса на чуждестранни туроператори към региона. Със съседните страни ние имаме общи корени и бит и можем чрез съвместно сътрудничество да привличаме повече туристи и да станем  конкурентна целогодишна дестинация. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на първия туристически форум Go2Balkans. В b2b изложението с мото "Балканите – природа, история и култура" участват над 100 фирми от 10 държави. То се провежда под патронажа на Министерството на туризма по инициатива на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

Министър Ангелкова подчерта, че обединяването на усилията на бранша ще направи атрактивен регионалния туристически пазар и ще увеличи и възможностите за успешното му промотиране на далечни дестинации като Китай, Индия, Япония. Ангелкова съобщи, че вече е провела поредица от срещи с дипломати, които са потвърдили този интерес към България и Балканите.

Всички ние знаем, че туризмът е не само една от най-динамичните форми за икономическо развитие, каза още Ангелкова. Нещо повече, туризмът е бил винаги много повече от икономика, защото развива общуването на много нива: междукултурно, личностно, опознаването на бита и традициите, на историческата памет и общите ни корени. В този смисъл комуникациите в сферата на туризма имат градивна роля в бъдеще и тяхната перспектива е само една – още по-голямо разширяване, допълни министърът. За активизиране на туристическия поток се обсъждат възможностите за облекчаване на туристическия визов режим. Предстоят срещи с ресорните министерства на вътрешните и външните работи за детайлизиране на условията, защото от особена важност е спазването на изискванията на българското и европейското законодателство, имайки предвид че България е външна граница за ЕС, уточни още министър Ангелкова.

Тя очерта оптимистични данни за предстоящия зимен сезон – около 4-5% ръст на туристите, особено от съседните държави.

9% от глобалния БВП в света се генерира от туризма, а за България това са 15%. Прогнозите на Световната организация по туризъм към ООН сочат общ среден ръст на отрасъла за близкото бъдеще от 3.2–3.4% на година, докато за България тези показатели са 4.5–5.2%, изтъкна Ангелкова. Според министъра създаването на общи туристически продукти е от съществено значение за привличане на туристи от далечни страни и навлизане на нови пазари. Имаме огромен потенциал на Балканите за предлагането на тези съвместни услуги, особено за региони като поречието на р. Дунав и Средиземноморието.

Трябва да разбираме, анализираме и управляваме туризма като индустрия, която генерира доходи и е сериозен фактор за трудова заетост, за социално развитие и повишаване качеството на живот. Същевременно развитието на сектора се основава на добър баланс между екологичните, икономическите и социалните интереси, който Министерството на туризма ще се стреми да постигне в синхрон с европейската политика, обобщи Николина Ангелкова.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon