Над 5 млн. лева ще получат 171 кандидати по Програмата за ползване на хуманитарна помощ вследствие на военните действия в Украйна

17 август 2022
снимка
Министерството на туризма ще изплати нови 5 010 664, 40 лева помощ на 171 кандидати по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“. Разплащането на тези средства ще бъде извършено до дни, след като днес Министерският съвет прие решение за отпускане на помощта, както и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
 
Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност по настаняване в обекти държавна и общинска собственост, настанили лица, търсещи временна закрила. Приетите актове на Министерски съвет обхващат заявления на заинтересованите лица и в трите отчетни периода. По шестото поред плащане, обхващащо целия период на действие на Програмата – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г., са одобрени допълнително 115 341 броя нощувки с изхранване, на стойност  4 613 640,00 лева без ДДС или общо 5 010 664, 40 лева с включен ДДС. 
 
Получатели на помощта са 171 лица по 192 заявления, предоставили настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила, разпределени по месеци както следва: за месец март -  22 лица, за месец април  - 33 лица  и за месец май -  137 лица.
 
Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите. 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon