Националният съвет по туризъм подкрепи визията България да се фокусира върху културно-историческите маршрути в туризма през 2015-а

20 януари 2015

Основната ни цел е позиционирането на България като целогодишна туристическа дестинация с фокус върху културно-историческия туризъм. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при представянето на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2015 г. пред членовете на Националния съвет по туризъм. Участниците в заседанието се обединиха около тезата, че това е правилният фокус, който може да разкрие истинския потенциал на страната ни. Същевременно се запазва и акцентът върху зимния и летния туризъм. Представен бе списък с конкретни културно-исторически маршрути, като предстои той да бъде финално обсъден с Министерството на културата и предоставен на бранша, за да може да разработва детайлни туристически продукти, така че да се привличат повече туристи.

Министър Ангелкова подчерта, че програмата за реклама на страната ни за настоящата година се приема за последен път през месец януари. „Трябва да сме готови до месец юни т.г. с програмата за 2016 г., за да можем по-качествено и ефективно да планираме рекламата си“, допълни тя. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е целесъобразно през зимните месеци да се насочат усилия за реклама на летния ни туризъм и обратното - през топлите месеци да рекламираме зимните ни курорти.

„За да постигнем целите, които си възлагаме, ще работим както с традиционна, така и с нетрадиционна реклама, включително чрез т.нар. селебс турове с известни личности, които ще поканим да посетят конкретни обекти от културно-историческите ни маршрути“, каза министърът на туризма. България ще се рекламира и по големите паневропейските телевизии, като от началото на март започва мащабна телевизионна кампанията за реклама на страната ни по Евроспорт, Дискавъри, Евронюз и Нешънъл Джиографик – проект по оперативна програма „Регионално развитие“.  „Ще се стремим да участваме на повечето големи международни туристически изложения, защото там е мястото, на което могат да се установят трайни бизнес отношения“, посочи министър Ангелкова. Тази година се предвижда да се представим с 5 национални щанда на туристическите изложения в Берлин, Москва, Лондон и Киев и с 35 информационни щанда на други изложения. За успешното промотиране на страната се работи активно с Министерството на земеделието и храните и Министерството на културата, за да се използва всяка тяхна международна проява. „Тракийските ни съкровища ще бъдат представени в Лувъра от април до юли тази година и това също е чудесна възможност да популяризираме България като културно-историческа дестинация“, каза министърът.

„Лято 2015-а ще бъде трудно и се очаква спад на руските и украинските туристи", каза Николина Ангелкова. Вече са стартирани срещи с  всички големи туроператори, които имат чартърни програми, като целта е да се създадат условия за привличане на повече туристи както от традиционните пазари, така и от нови дестинации. Паралелно с това се работи за улесняване на процедурите за издаване на визи от Украйна и Русия.

Акцент в заседанието на Националния съвет по туризъм бе и концепцията за разделяне на страната на туристически райони. Членовете на съвета се съгласиха, че България изостава в това отношение и че районирането ще повиши конкурентоспособността на туристическите ни услуги и ще направи страната разпознаваема чрез идентичността на районите. Обсъдено бе предложението страната да се раздели на 9 района на географски принцип и с географски имена. Същевременно маркетингово районите ще са 8, защото Северното и Южното Черноморие ще се рекламират като един. Предвижда се центровете на районите да са Русе, Велико Търново, Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Смолян, Казанлък, София, а общините и туристическите сдружения да учредят организациите за управление на регионите. „Разчитаме много на бизнеса, защото доброволността за учредяването им предполага инициатива на поне 4 общини от района и на поне 2 туристически сдружения, за да започне процедура. Целта ни е от 2016 г. организациите да са факт и да могат да кандидатстват като бенефициенти по оперативните програми“, обобщи министър Ангелкова.

До края на януари бизнесът ще има възможност да представи писмени предложения по представените днес материали на Националния съвет по туризъм, след което Годишната програма за национална туристическа реклама за 2015 г. ще бъде публикувана на интернет сайта на министерството www.tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon