На работна среща министър Димитров обсъди с Авиокомпания „Турски авиолинии“ възникнали казуси и бъдещо разширяване на сътрудничеството

18 ноември 2022

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе работна среща с генералния директор за България на авиокомпания „Турски авиолинии“ Емерджан Инанчер в подкрепа на бизнеса за намиране на решение на възникнали казуси при промяната на летищните такси. В срещата взеха участие заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, заместник-министърът на транспорта Николай Найденов, представители на Сдружението на туроператори и туристически агенти Обединение „Бъдеще за туризма“, както и екип на Министерството на туризма.

Срещата се проведе по молба на Обединение „Бъдеще за туризма“, които потърсиха съдействие от Министерството на туризма, за да бъдат разрешени възникналите казуси при работата на туроператорите с Авиокомпания „Турски авиолинии“, касаещи именно периода на промяна на летищните такси. Павлина Илиева от Обединение „Бъдеще за туризма“ подчерта, че проблемът, с който са се сблъскали, не е в цената, а в краткия период, в който тази цена се променя. Тя посочи, че промяната се отразява при калкулиране на крайната цена и изрази надежда проблемът да бъде разрешен съвместно.

В хода на разговора, който протече в дух на взаимно разбирателство, бе постигнато съгласие за бързото намиране на решение на казуса в полза на туроператорите и крайния потребител.

От страна на Авиокомпания „Турски авиолинии“ генералният директор Инанчер посочи, че България е петият по важност пазар за авиокомпанията и целта им е да се увеличат пътникопотокът и честотата на полетите. Той благодари на министерството за отличното сътрудничество до момента. В рамките на срещата беше обменена информация за плановете на авиокомпанията за разширяване на сътрудничеството с България и развитие на нови пазари.

Министър Димитров съобщи, че ще бъде назначено аташе по туризма в Истанбул и се надява на увеличаване на броя на турските туристи у нас в отговор на значителния брой туристи от България към Турция. Министърът допълни, че работи активно по въпроса за облекчения при издаването на визи и очаква, че през 2025 г. ще има електронна виза за целия Европейски съюз. Той изрази съжаление, че електронната виза не може да се приложи и по отношение на Турция. Това е въпрос, който създава затруднения, но по който ще се работи, подчерта министър Димитров.

Илин Димитров и Емерджан Инанчер акцентираха колко е важно все по-доброто сътрудничество в името на повишаване на качеството на туристическите услуги.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon