Министър Николина Ангелкова: Ски патрули ще следят за безопасността по пистите

21 януари 2015

За първи път се приема наредба, която регламентира и уеднаквява изискванията за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в България. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова след днешното заседание на Министерския съвет, на което бе приет нормативният акт. Промените са чакани близо 2 години от бранша и ще влязат в сила от следващия зимен сезон.

"Всеки лифт оператор ще има отговорност да създаде ски патрул, който да следи за безопасността по пистите и да оказва първа помощ при инцидент", каза министър Ангелкова. По този начин ще се повиши нивото на безопасност и ще се предложат условия, съпоставими с всички развити зимни курорти по света. В патрулите ще могат да бъдат включвани хора, които освен ски умения, са преминали курс за оказване на първа долекарска помощ. Те ще носят отличителни униформи и ще следят както за поведението на скиорите, така и за маркировката на пистата. В техните правомощия е да отправят предупреждения към лицата, които не спазват правилата за безопасност, като имат право да отнемат или деактивират картата им за съоръженията. При необходимост ски патрулите могат да сигнализират и на органите на МВР.

Наредбата не въвежда категоризация или нов регулаторен режим, но урежда общи правила за ползването на ски зоната, на ски пистите и на ски съоръженията. С нея ще се повиши сигурността и безопасността в зоните на ски пистите, като се въведат минимални изисквания както за поведението на скиорите, така и за работата на ски патрулите. "Ние въвеждаме минималните изисквания, но оставаме на лифт оператора възможността да създава допълнителни специални правила за практикуването на други спортове", обясни Николина Ангелкова. Това е така, защото всяка ски зона има отделна специфика, предопределена от нейната големина, релеф, натовареност и др.

Регламентира се и степента на трудност на пистите, като се въвежда класификация според профила на терена – зелена (лека писта за начинаещи), синя (лeсна писта), червена (средно трудна писта) и черна (трудна писта). На тях ще се поставят информационни табла и знаци, които да предупреждават при опасност. "И в момента пистите са маркирани, има информационни и указателни табели, но сега те ще изглеждат по един и същ начин. Това ще улесни туристите и ще им помогне да изберат писта, чиято трудност отговаря на техните възможности", обясни министър Ангелкова.

За спазване на обществения ред на територията на ски зоната ще следят кметът или кметовете на общините, в които се намира ски курортът, като определени от тях лица ще имат право да съставят актове. Комисия, назначена от министъра на туризма, ще определя вида на ски пистата според степента на трудност и дали е осигурена тяхната безопасност съгласно въведените с наредбата правила.

В документа се посочват още правилата за поддръжката на ски пистите през зимния и летния сезон, сигнализацията за опасност от лавина, мерки за обезопасяване на пистите и др. Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, както е пълното име на нормативния акт, е задължителна към Закона за туризма и влиза в сила от 1 октомври 2015 г. Пълният текст на наредбата може да бъде открит на сайта на Министерството на туризма - http://www.tourism.government.bg/ в раздел "Нормативни документи".

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon