Министър Николина Ангелкова: Дигитализацията в туризма ще ускори устойчивия му растеж и ще насърчи инвестициите

27 септември 2018

Световният ден на туризма се чества от близо 40 г., честит празник, колеги!

Световният ден на туризма 27 септември се чества от 1980 г., след като Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема устава си. Близо 40 години на тази дата отчитаме постигнатото и си поставяме нови предизвикателства.

Щастлива съм, че през последните години с общи усилия на държавата, бизнеса и местната власт надхвърляме и най-амбициозните си цели.  

Поздравявам всички колеги, избрали туризма за своя професия. Тя изисква много труд, но и въображение, защото туризмът е преди всичко преживяване.

Поздравявам и милионите почитатели на пътешествията, които всяка година „гласуват“ за нашата страна, избирайки я за място на своята почивка.

Туристическата индустрия е сред най-мощните двигатели за световната икономика. През 2017 г. СОТ отчете над 1,3 млрд. посещения на чуждестранни туристи във всички държави, което е 7% ръст. През миналата година приходите, генерирани от международен туризъм, възлизат на 1.6 трилиона долара.

По данни на Световния съвет за пътувания и туризъм делът на сектора и свързаните с него отрасли  в  брутния продукт на света е 10.4%, като заетите лица са 313 млн., или 9.9% от всички работещи. Световната организация по туризъм предвижда 4-5% ръст в броя на международните туристи през 2018 г., а до 2030 г. очаква тези посещения да достигнат глобално 1.8 млрд. души.

Тазгодишното мото на световното честване е „Туризмът и дигиталната трансформация“. Това е изключително актуална тема от дневния ред на българския туризъм, който е сред най-динамично развиващите се икономически отрасли у нас.

България има огромен потенциал да развива сектора, който вече формира около 13% от брутния ни вътрешен продукт и бе издигнат от правителството в национален приоритет като структуроопределящ. У нас 335  хил. са заетите в туризма и свързаните  с него икономически дейности, което е близо 11% от всички работещи през 2017 г. – повече от международните показатели.

Световният ден на туризма е прекрасен повод да благодаря отново на всички, които правят сектора успешен. През последните три години трайно се установи тенденцията на рекорден растеж в цялата история на българския туризъм. По данни на НСИ за първите седем месеца на 2018-а близо 5,3 млн. чуждестранни туристи избраха България като туристическа дестинация, или близо 7% повече спрямо същия период на 2017 г. Евростат информира, че през май 2018 г. например България е заела второ място по ръст на нощувките от чужденци в местата за настаняване сред всички държави от ЕС спрямо същия месец на 2017-а.

Още по-висок е темпът на постъпленията. Над 2 млрд. евро са приходите от международен туризъм у нас за първите седем месеца на настоящата година, съобщи БНБ. Ръстът е с  8,1% в сравнение със същия период на 2017 г.

Убедена съм, че възходящият тренд ще продължи устойчиво и занапред. Това обаче е невъзможно без прилагане на повече иновации, модерни технологии и свързаност чрез цифровизация. През февруари тази година София бе домакин на международна кръгла маса под надслов „Дигиталната трансформация в туризма“. Тя бе част от инициативите на министерството по програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Работим неотклонно и последователно за реалното прилагане на все повече IT технологии както в маркетинга и рекламата, така и в информационното обслужване на сектора.

Те са неизменна част от световните тенденции за непрекъснато нарастване на потребителите на интернет и социалните мрежи, за модерна свързаност в туристическите услуги и за новите начини на пътуване. Иновативните икономически модели, дигиталната култура и дигиталният бизнес са сред водещите фактори за бъдещото развитие на туризма.

Потвърждават го и международните анализи. През 2017 г. броят на потребителите на интернет е нараснал в света със 7%, а ползващите социални мрежи - с 13 на сто. Увеличение от 14% се отбелязва при потребителите на социални мрежи през мобилни устройства. Общо 70% от туристите, които имат смартфони, събират информация за пътуванията си именно през тях. Всяко второ пътуване вече започва с помощта на мобилна техника.

Нашата цел е да затворим цикъла на туристическото обслужване чрез технологиите на бъдещето - от предлагането до споделянето на впечатления за пътуването. Всичко това безспорно ще динамизира още повече работата на заетите в сектора. Ето защо създадохме единната платформа с мобилно приложение към нея iLoveBulgaria, която обединява всички eлементи от различните канали – мобилни, Фейсбук, Инстаграм, интернет, имейли, Chat Extension на Вайбър, QR код и т.н.

Дигиталната трансформация означава и нещо повече – промяна в начина на мислене, в подхода към посетителите и инвеститорите, в търсенето на добри практики и примери. Убедена съм, че Световният ден на туризма ни дава нови поводи да бъдем и по-самокритични, да се развиваме постоянно и да отправим още предизвикателства пред самите себе си. 

Честит празник! Желая на Вас и на семействата Ви здраве и нови победи!

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

министър на туризма

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon