Министър Милошев беше гост на редовното годишно Общо събрание на Националния борд по туризъм

23 май 2024

Министърът на туризма Евтим Милошев беше гост на редовното годишно Общо събрание на Националния борд по туризъм. Той информира представителите на бизнеса за най-важното, направено до момента от него и от екипа му, като акцентът бе поставен върху мерките за преодоляването на липсата на кадри в бранша. Думите на министър Милошев за законовите промени, които Народното събрание прие и които улесниха процеса за издаването на визи за работници от трети страни, бяха посрещнати с аплодисменти.

Министърът увери, че е в непрекъснат контакт и активна комуникация с МВР и консулските служби в търсене на решение как да бъде увеличен административният капацитет на българските служби, които издават визите.

Беше коментирана липсата на кадри и в аспекта работа с училищата по туризъм за въвеждане на дуалното обучение в средния курс. От НБТ поискаха съдействието на министър Милошев в диалога с МОН срещу непрекъснатото намаляване на бройките в университетите по специалностите, свързани с туристическата индустрия. Бе посочено също, че една мащабна кампания, която да издига престижа и привлекателността на професиите в бранша, също би помогнала за преодоляване на кризата с работна ръка в туризма.

Министър Милошев определи като друг голям заварен проблем смяната на старата и новата наредба за водно-спасителната дейност. Това, по думите му, предизвика една голяма "правна колизия", но след предприети действия от страна на Министерството на туризма, министър Милошев сподели очакванията си този проблем да получи своето правно решение преди 1 юни, когато започва сезонът.

Той коментира също и решението на КЗК да либерализира режима на екскурзоводите, въпреки че представителите на сектор туризъм многократно са искали повече регулации на своята дейност. Намалената ставка за туроператорите и възстановяването на 20-те процента от 1 юли също бе сред темите на срещата. Друг акцент бяха и готвените от МТ законодателни инициативи, като създаването на Гаранционен фонд и стъпки в посока уреждане на статута на националните курорти.

От Националния борд по туризъм изразиха желание министър Милошев да възложи академично проучване на български университети, които да установят реалния процент, който туризмът генерира в БВП на страната. Това е необходимо, за да могат статистическите данни и бюджетите за туризъм да са справедливи и адекватни на приноса на сектора към българската икономика.

Представителите на УС на НБТ поздравиха министър Милошев като министър на туризма за постигнатото за бизнеса в сектора до момента.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon