Министър Ангелкова се срещна с министъра по европейските въпроси на провинция Баден-Вюртемберг и парламентарният държавен секретар на Германия Ирис Глайке

06 март 2015
Министър Ангелкова се срещна с министъра по европейските въпроси на провинция Баден-Вюртемберг и парламентарният държавен секретар на Германия Ирис Глайке

По време на едно от  най-големите международни туристически изложения в света, ITB, Берлин (4-8 март), българският министър получи подкрепа на най-високо равнище за предстоящата среща на министрите на туризма, която ще се проведе на 8-9 юни в София. Петер Фридрих, министър за Бундесрата, Европа и международните въпроси на германската федерална провинция Баден-Вюртемберг и парламентарният държавен секретар на Федералната Република Ирис Глайке изразиха своята съпричастност към инициативата.

Развитието на транснационалните туристически продукти, намиране на нови форми за финансиране и насърчаване на инвестициите в областта на туризма във и извън рамките на новия програмен период, както и изграждането на мрежа от обсерватории за устойчив туризъм в България и Дунавския регион ще бъдат сред акцентите на срещата на министрите на туризма в София на 8-9 юни.

Обсерваториите се създават заедно с академични или научни центрове, като студенти и преподаватели работят по мониторинга на определен набор от индикатори, следвайки методика на Световната организация по туризъм (СОТ) и под техен контрол. Получените данни са ценни за изследване на тенденциите и набелязване на мерки за подобряване на туристическия продукт на дадена страна. Мрежата ще бъде използвана и в подкрепа на разработването на бранд „Дунав” – създаването и дигитализирането на транснационални туристически продукти ще помогне на страните от Дунавския регион да достигнат и до далечните азиатски и презокеански пазари.

В рамките на ITB, Берлин министър Ангелкова взе участие и в ръководната група на приоритетните области по Дунавската стратегия, в която акцент отново беше сътрудничеството между България, страните от Дунавския регион и СОТ. България беше представена и на традиционния за изложението Дунавски салон,  организиран от представителството на провинция Баден Вюртемберг.

На неформална среща между министър Ангелкова, министърът по европейските въпроси за провинция Баден-Вюртемберг Петер Фридрих, министъра на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия Расим Лияч и посланиците на Дунавските държави в Германия беше обсъден и предстоящият 4-ти годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе в края на октомври в Улм, Германия.

ITB, Берлин е най-голямото туристическо изложение в Европа и през последните десетилетия се превърна в ключово събитие за туристическия бранш в световен мащаб. Ежегодно изложението се посещава от над 170 000 души, от които повече 113 000 са професионалисти в туристическия бизнес.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon