Министър Ангелкова представи пред бранша проекта за Устройствен правилник на Министерството на туризма

19 ноември 2014

Министърът на туризма Николина Ангелкова представи на втората си официална среща с бранша проекта за Устройствен правилник на Министерството на туризма. Тя изпълни обещанието, което даде миналата седмица на първата си дискусия с бизнеса и организациите в туризма проектодокументът да е готов в максимално кратки срокове и да бъде обсъден с тях.

С правилника се уреждат функциите и структурата на Министерството на туризма. То се структурира в 1 главна дирекция, 6 дирекции, инспекторат, звено "Вътрешен одит" и финансов контрольор, съобщи министър Ангелкова. Специализираната администрация включва 4 дирекции. Министърът подчерта, че нов момент в работата на ведомството ще бъде трансформацията на дирекция "Туристическа политика" в главна дирекция, която ще се занимава с разработването на политиката в областта на туризма. Запазва се дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и се създават две нови дирекции: "Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма" и "Програми и проекти в туризма".

Министър Ангелкова заяви категорично, че новата структура на Министерството на туризма няма да е за сметка на допълнителен финансов ресурс и се осъществява в рамките на съществуващата численост на администрацията. Постигнахме това чрез вътрешна реорганизация и оптимизация на мегаминистерството, каза още тя.

От думите й стана ясно, че новата дирекция "Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма" ще подпомага министъра при представляването на България пред международните организации в туризма. Тя ще координира също създаването на туристически представителства на България в чужбина и ще ръководи туристическите съветници в службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните ни представителства.

Другата нова дирекция "Програми и проекти в туризма" ще подпомага министъра в реализацията на проекти за развитието на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за развитието на инфраструктурата. Тя ще координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, ще поддържа регистър за сключените договори по ОП "Регионално развитие" и ще осъществява мониторинг.

Всички въпроси, свързани със законови промени в туризма и сътрудничество на новото министерство с други институции, ще бъдат актуализирани и отразени в Устройствения правилник допълнително, бе обявено още на срещата.

Предстои проектът за Устройствен правилник ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon