Министър Ангелкова: Готова е наредбата за туристическите информационни центрове

09 септември 2015

Въвеждат се единни изисквания за условията, на които трябва да отговарят Туристическите информационни центрове в цялата страна. Новината бе съобщена от министъра на туризма Николина Ангелкова при откриването на изложението „Празници, обичаи, традиции и туризъм”, което се провежда под патронажа на Министерството на туризма и е организирано от кмета.бг и ИА „Фокус“. Изискванията са регламентирани в новата Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове, която вече е публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане. В откриването на събитието взеха участие Иво Маринов, директор на ОП „Туризъм“ към Столична община, Боян Томов, изпълнителен директор на „Бранд Медия България”, а гости на форума бяха над 40 представители на Дипломатическия корпус.

„Наредбата е важна за дейността на туристическия сектор и общините. Това е поредният подзаконов нормативен, забавен с около 2 години, който нашето министерство успя да подготви в кратки срокове“, каза министър Ангелкова. С подзаконовия нормативен акт ще се регламентират условията, на които трябва да отговарят туристическите информационни центрове и как трябва да функционират те. „Всичко това е много важно, защото именно в тези центрове туристът получава директна информация и до голяма степен формират представата на чужденците за нашата страна. Затова наред с изискванията за наличното оборудване, въвеждаме изискване работещите в тях да владеят минимум английски език“, посочи Николина Ангелкова. Ще се работи и за създаването на Мрежа на туристическите информационни центрове, което е и своеобразна крачка за надграждане на вече разработения он-лайн Регистър на туристическите атракции, стана ясно от нейните думи. „Това е поредна стъпка в политиката ни да развиваме силни местни туристически брандове и продукти“, допълни министър Ангелкова и акцентира, че документът е тясно свързан с Концепцията за туристическо райониране на страната, която вече е факт.

С текста се регламентират единни стандарти, на които трябва да отговарят туристическите информационни центрове, и функциите им. След влизане в сила на наредбата всичките около 100 информационни туристически центъра в страната ще трябва да се сертифицират по новите изисквания, ако искат да носят това име и да станат част от националната мрежа. Всеки ТИЦ, преминал през сертификация, ще бъде означен със знак стилизирано „i“ и надпис „Туристически информационен център“. Това ще е гаранцията за надеждност на предлаганата информация и качествено обслужване. Освен това сертифицираните центрове ще бъдат длъжни да ползват официалното лого на България в документите и информационните си брошури.

До ТИЦ ще трябва да се стига лесно и да има указателни табели за местоположението му на основните входни точки на населеното място. Ако в дейността на центъра са открити нарушения на минималните задължителни изисквания по наредбата, ще бъде налагана глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 1000 лв. При повторно нарушение размерът им се увеличават от 1000 до 3000 лв., предвижда наредбата. Общественото обсъждане ще продължи 14 дни, като всички получени предложения по текстовете ще бъдат обсъдени. 

В изложението „Празници, обичаи, традиции и туризъм”, участват с близо 30 щанда общини и общински фирми от цялата страна, както и различни творчески колективи. Сред гостите присъстваха дипломати, кметове и представители на местната власт. Форумът се организира от Портала на българските общини www.kmeta.bg и Информационна агенция „Фокус”, като ще продължи в рамките на три до 11 септември, в хотел "Маринела". Входът е свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon