Министър Ангелкова: България е страната, приела най-много нови посещения от немски граждани като процент през 2016 г. спрямо 2015 г.

22 юли 2017

България е на първо място сред страните, отчитащи нови посещения на немски туристи на територията си през 2016 г. като процент спрямо 2015 г. Така през последния отчетен период в страната ни е имало с близо 35% повече посещения от германци отколкото е имало през 2015 г. Това съобщи министърът на туризма на изнесено заседание на Националния съвет по туризъм (НСТ) в к.к. Златни пясъци, което днес разглежда Годишната програма за национална реклама на България за 2018 г. и актуализирането на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. Участие в дискусията вземат и областният управител на Варна Стоян Пасев, представители на министерства, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, Националната агенция за приходите, общини, туристическия бранш, национални курорти и др.

Министър Ангелкова коментира, че страни като Турция и Белгия отчитат отлив на немски туристи, а в други като Гърция и Испания, процентът нови посещения на германци е около 5%. По този показател България е втора като предпочитана дестинация за холандските граждани и в топ 4 за страни като Франция и Русия. „Данните към момента показват, че са налице всички предпоставки за много благоприятен летен сезон 2017 г. с прогнози 7-10% ръст спрямо миналогодишния. Разбира се, това не е предел и ни предстои още работа, за да надграждаме постигнатото, и нещо повече – да го направим устойчива тенденция. Аз лично приемам тези статистики като оценка за нашия труд и за усилията ни да превърнем страната в по-разпознаваемо и предпочитано място за пътешествия и ваканции“, допълни още министърът.

„Радвам се да Ви съобщя, че добрите резултати през настоящата година продължават. Само до месец май общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е близо 2,2 млн., което е с около 13% повече спрямо същия период на 2016 г. Същевременно от януари до май 2017 г. приходите от международен туризъм възлизат на над 1,5 млрд. лв. и ръстът спрямо същия период на 2016-а е почти 15%.“, заяви министърът. „Нека не забравяме и политиката за привличане на по-висок клас туристи. Защото са важни не само абсолютните числа, а и качеството, което стои зад тях, и високите стандарти в обслужването. По данни на НСИ през 2016 г. 66% от всички нощувки на чужденци в категоризираните места за настаняване с поне 10 легла у нас са реализирани в 4- и 5-звездни обекти. През май 2017 г. това ниво е вече около 80%“, допълни още министър Ангелкова.

„Знаете, че от началото на мандата си ние работим неотклонно за това маркетинговата и рекламната ни политика да станат изпреварващи и по-ефективни. Спазихме и още едно наше обещание - да съгласуваме програмата с Вас поне до средата на предходната година, в която ще се изпълнява. Днес сме още по-убедени, че само с адекватно сътрудничество и синхронни стъпки между бизнеса и държавните институции можем да бъдем конкурентоспособни в промотирането на България и нейния туристически профил“, каза още министър Ангелкова. Вярвам, ще се съгласите, че едно от най-големите предизвикателства пред всички нас е как да направим по-продуктивна рекламата на страната като целогодишна и предпочитана дестинация.

Министър Ангелкова заяви, че сред водещите маркетингови цели на Програмата за национална реклама за 2018 г. е да се разширят позициите на страната на генериращите пазари чрез разнообразни туристически продукти и увеличаването на дела на вътрешния пазар. „Ориентирът е 10% ръст на туристите от тези дестинации през 2018 г. Важно е също да привличаме нови и перспективни пазари, като прогностичната цел е да стигнем 20% ръст от тях“, заяви още министър Ангелкова.

В рамките на откриването на заседанието на НСТ министър Ангелкова коментира, че предстои Министерството на туризма да изготви и нови балнео и спа дестинации, които да се добавят до вече познатите осем. „Новите маршрути ще подпомогнем усилията за популяризиране на общините и утвърждаването им като предпочитани балнео и спа дестинации. След тяхното очертаване ще бъдат подложени на обществено обсъждане“, каза Ангелкова.

По време на форума ще бъде обсъдена финално и актуализацията на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. „Стратегията е съществена стъпка за развитието на сектора. Към нея е разработен и подробен план за действие с обхват 2017-2020 г., който маркира ред водещи цели, приоритети, конкретни мерки и дейности, срокове, но и очаквани резултати, индикатори, отговорни институции, финансови рамки и др.“, допълни министър Ангелкова. По думите й това са фундаментални документи, без които не може да се постигнат целите, които Министерството на туризма си е поставило, и че разчита на опита и знанията на членовете на националния съвет, за да бъде пълноценен този процес на сътрудничество. Стратегията се актуализира също и съгласно Концепцията за туристическо райониране на България, съобразявайки се със специфичните особености на страната и нейните отделни части.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon