Министър Ангелкова бе сред лекторите на конференцията на високо равнище на ЕК "Привличане на инвестиции в туризма"

05 април 2016

Туризмът е сред водещите икономически отрасли на Европа, а континентът продължава да е най-посещаваният в света. За да защитим това, трябва да предприемем общи действия на ниво Еропейски съюз и да започнем да се възприемаме повече като партньори, отколкото като конкуренти. Това каза министърът на туризма на България Николина Ангелкова по време на конференцията на високо равнище на Европейската комисия "Привличане на инвестиции в туризма". Форумът бе открит от комисаря по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска, а в него взеха участие и комисарят по заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация и трудовата мобилност Мариан Тисен, комисарят по регионалната политика Корина Крецу, членове на Европейския парламент, министри на редица страни членки, представители на академичната общност, туристическия бранш и др.

"Делът на туризма в БВП на България е около 13%, което е с 3% над средния за ЕС. Именно затова секторът е отделен като ясен приоритет на правителството, а целите са ни за привличане на повече инвестиции и по-голяма конкурентоспособност", отбеляза министър Ангелкова. По думите й все още в страната ни основен дял заемат масовият морски и зимен туризъм, но се работи за популяризиране и на другите специализирани форми. "Спа и екотуризмът са много атрактивни за инвеститори, като ние сме амбицирани да предложим редица административни облекчения при сериозен интерес", допълни тя.

"Повече от 26 хил. компании работят в туристическия сектор в България, но по-голямата част от тях са малки или средни предприятия. Същевременно перспективите са големи, като посрещаме повече от 7 милиона чуждестранни туристи, колкото е и населението на страната", каза Николина Ангелкова. Тя обърна внимание на оперативните програми и другите източници на финансиране на ЕС за подпомагане на сектора. Министерството на туризма е бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", активно работи и по програма COSME, INTERREG и др. "Много важна е и Дунавската стратегия, където можем да задълбочим партньорството и с държави извън ЕС", каза още българският министър.

В заключение тя обърна внимание на нуждата от по-голяма интегрираност на сектор туризъм на ниво ЕС. "Последните събития показаха колко е зависим туризмът от сигурността и това също е тема, която се нуждае от общи координирани действия", подчерта министър Ангелкова.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon