Министерството на туризма започна разплащания по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

29 септември 2023
Министерството на туризма започна разплащания по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерството на туризма започна разплащания към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, получили временна закрила в България. Разплащанията се извършват след прието решение № 594 на Министерски съвет.

Одобрената помощ обхваща периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 167 заявления на заинтересованите лица или общо 210 одобрени заявления в общ размер на 8 187 140 лв.

Предварителният контрол за законосъобразност, осъществяван от Министерството на туризма, е реализиран чрез събиране на данни от институциите със съответната компетентност – Национален оперативен щаб, Главна дирекция „Гранична полиция на МВР, Държавна агенция за бежанците и Национална агенция за приходите.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon