Министерството на туризма спечели проект за популяризирането на ЕДЕН дестинациите в България

07 февруари 2016

Министерството на туризма спечели европейско финансиране за реализацията на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“. EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Стойността на проекта е близо 70 хил. евро, като се финансира по програма COSME* 2014 - 2020 г. на Европейската комисия и е с продължителност от 18 месеца.

България е сред страните в Европа, на които е предоставена възможност от Европейската комисия, да реализира проект за популяризиране на ЕДЕН дестинациите. Държавата ни печели конкурса за финансиране, заедно със страни като Белгия, Полша, Хърватия, Унгария, Чехия, Словения, Кипър, Естония, Италия, Франция, Ирландия и Малта.

Проектът цели да надгради и доразвие проект на същата тема, реализиран в периода 2011 – 2012 г. Основната му цел е да се промотират българските ЕДЕН дестинации на национални и чуждестранни туристически пазари. Сред тези дестинации са общините Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали.  

В хода на проекта се предвижда да бъде осъществен контакт с ключови маркетингови туристически фигури (национални и международни), които да бъдат въвлечени в него, за да съдействат за по-широкообхватно промотиране на българските ЕДЕН дестинации. Планира се заснемането на тематични видео материали за ЕДЕН дестинациите и изработване на печатни материали, пощенски картички и др. Част от проекта ще бъде и фейсбук игра, в рамките на която деца от цялата страна ще могат да участват с рисунки, а творбите на победителите, ще бъдат поставени на картички и магнити, които допълнително ще популяризират дестинациите.

Сред другите дейности по проекта е използването на онлайн и уеб-базирани комуникационни и промоционални средства, сред които изработването на регулярен онлайн бюлетин, интегриране на информация за българските ЕДЕН дестинации в официалните комуникационни канали на Министерството на туризма и др. Ще бъдат проведени и две работни срещи на мрежата от български ЕДЕН дестинации. Екипът за изпълнение ще организира и проведе опознавателни пътувания за ключови маркетингови фигури, избрани посредством проекта, и ще представи инициативата на избрани чуждестранни и национални туристически изложения и борси.

Сред целите на проекта е да се повиши информираността и разбирането за ЕДЕН инициативата и за принципите на устойчиво развитие. Очаква се реализацията на проекта да допринесе за представянето на България като дестинация за алтернативен туризъм и да промотира възможностите ѝ да предлага нови туристически продукти, предимно в областта на екологичния, културния и спа туризма. Проектът ще  допринесе и за преодоляване на териториалната и сезонна концентрация на туристическите потоци.

Основен ефект от изпълнението на проекта е постигането на трайна разпознаваемост и утвърждаване имиджа на дестинациите ЕДЕН в България като алтернативна, нетрадиционна и екологично съобразна форма на туризъм.

 

*Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (МСП), 2014-2020 г., приета с Регламент (ЕС) №1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г., или по-известна като Програма COSME, е насочена към специфичните нужди на МСП.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon