Министерството на туризма предоставя денонощно електронни административни услуги

11 март 2020

Във връзка с мерките срещу разпространение на COVID-19, Министерството на туризма припомня, че предоставя административни услуги по Закона за туризма, които могат да бъде заявявани по електронен път, достъпни онлайн на следния адрес: https://e-turuslugi.com/

Създадена е и възможност на подаване на заявления на Единния портал за достъп до електронни административни услуги .

В допълнение, Министерството на туризма уведомява заявителите на електронни административни услуги, че за период от един месец подписването може да се извършва  с безплатен облачен или мобилен КЕП чрез платформите на „Евротръст Технолъджис“ АД  на  https://portal.evrotrust.com и „Борика“ АД на https://my.b-trust.bg , както и с КЕП на физически носител, по стандартната процедура.

Плащане може да бъде направено чрез ПОС терминални устройства или чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

Услугите са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Препоръчваме на представителите на туристическия бизнес и гражданите да се възползват от административните електронни услуги на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon