Министерството на туризма е в готовност за действия при необходимост във връзка с разрушения язовир в Украйна

13 юни 2023

Министър Зарица Динкова проведе работна среща и изпрати писмо до концесионерите на плажове

Министърът на туризма Зарица Динкова изпрати писмо до концесионерите на плажове, в което ги информира за предприетите действия във връзка със създалата се ситуация след разрушаването на язовирната стена на „Каховка“ и ги призовава за активна позиция при всяка ситуация, в която преценят, че имат нужда от съдействие.

Министър Динкова проведе работна среща още в петък в Министерството на туризма, по време на която беше създадена организация за координирани действия с Министерството на околната среда и водите във връзка с изразените притеснения за потенциална опасност от замърсяване на българското Черноморие.

За тази цел Министерството на туризма изиска ежедневна информация от МОСВ, където постъпват обобщени данни за състоянието на водите в акваторията на Черно море, както и ежеседмична сводка от МВР за безопасността по плажовете по българското крайбрежие.

„Няма данни за замърсяване към момента. За протичането на един успешен и спокоен летен сезон е от изключително значение да опазим непокътнат туристическия продукт на България и всички български черноморски плажове чисти и безопасни за туристите. Разчитаме на партньорството си с Вас и Ви приканваме при всеки случай, в който прецените за необходимо, без колебание да подавате сигнали, за да можем с общи усилия да реагираме своевременно при евентуални признаци на замърсяване по бреговата ни ивица“, пише в писмото, с което министърът се обърна към концесионерите и наемателите, които стопанисват българските плажове. 

Сигналите могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg Компетентните екипи на Министерството на туризма са в готовност за съдействие.

Няма данни за замърсяване и превишени стойности към настоящия момент в района на българското черноморско крайбрежие след разрушаването на язовир "Нова Каховка", разположен на река Днепър в Украйна. Това показват данните от засиления мониторинг, който министърът на околната среда и водите възложи още на 8 юни във връзка с инцидента. Мониторингът проследява потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели – нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий 137 и тритий.

Въпреки това, Министерството на туризма и компетентните институции – МОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски регион“ (БДЧР) – Варна, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Областната администрация на Област Варна са в готовност да реагират своевременно на всяка потенциална тревожна ситуация, свързана със замърсяване на българските крайбрежни морски води.

По актуалните официални данни на Управлението по екология и природни ресурси към Киевската областна държавна администрация основните показатели по екологичната ситуация са в нормални граници и не е констатирано наличие на завишени стойности на замърсяване вследствие на наводненията, причинени от терористичния акт срещу язовир „Каховка“. От официалния информационен портал на "Херсонводоканал" и "Инфоксводоканал Одеса" се съобщава, че питейната вода в посочените градове отговаря на необходимите норми. Ежедневните проби показват, че няма замърсяване.

В Молдова няма данни за настъпили преки неблагоприятни последици.

Българските дипломатически и консулски представителства в Украйна, Румъния и Молдова следят обстановката с повишено внимание. Българското Министерство на околната среда и водите получава ежедневна информация за развитията по казуса и е в непрекъсната връзка с Министерството на туризма.

Припомняме, че МОСВ възложи математическо моделиране на потенциалното разпространение на петното към българското Черноморие.

Ежедневна информация относно състоянието на водите в акваторията на Черно море можете да следите на сайта на РЗИ ТУК и ТУК .

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon