Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма са с нови интернет страници

10 декември 2014

Във връзка с предстоящото приемане на Устройствените правилници на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма, от днес функционират отделните интернет страници на трите ведомства.

Старата версия на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката ще бъде архивирана и ще продължи да бъде достъпна.

Към момента новите интернет страници на трите министерства са работни и предстои актуализиране на специализираната информация по ресори. Предварително ни извинете при евентуално възникване на технически проблеми, които ще бъдат своевременно отстранявани.

 

Интернет страница на Министерството на икономиката:
http://www.mi.government.bg

Интернет страница на Министерството на енергетиката:
http://www.me.government.bg

Интернет страница на Министерството на туризма:
http://www.tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon