Министерство на туризма и Комисията за защита на потребителите засилват сътрудничеството си чрез провеждането на информационни кампании

05 януари 2023
Снимка

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева проведе работна среща с председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев, за да обсъдят възможностите за сътрудничество в превенцията на нелоялни търговски практики. В разговорите се включиха членовете на КЗП Ангел Джалев и Константин Арабаджиев, както и експерти от двете институции.

На срещата бяха обсъдени редица работни аспекти на съвместната дейност. Акцент беше поставен върху опасенията на туристическия бранш за разрастването на сивия сектор и нарастването на нелоялните практики в сферата на туризма.

Заместник-министър Георгиева и председателят на КЗП Стоил Алипиев се договориха за провеждането и в бъдеще на постоянни работни срещи на експертно ниво между Комисията и Министерство на туризма. Те коментираха необходимостта от активна съвместна работа и в посока реализиране на информационна разяснителна кампания в туризма със съвети към потребителите и търговците.

Сред обсъдените теми бяха провеждането на обучения с участието на експерти от КЗП сред представителите на туристическия сектор през настоящата година.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon