Международен семинар „По Западния път на коприната“ ще се проведе в София

26 юни 2017

Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие Втория международен семинар „По Западния път на коприната“. Събитието се организира от Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН и Министерството на туризма на Р България със сътрудничеството и подкрепата на Европейската комисия. 

Семинарът ще се състои в периода 27-28 юни 2017 г. в София Хотел Балкан. Официалната церемония по откриването ще се проведе от 9:00 ч. до 10:00 ч. на 27 юни 2017 г. Събитието е открито за представителите на средствата за масова информация.

Събитието ще бъде разделено на 3 части – два уъркшопа и техническо посещение. Поканени са представители на страните-членки на програмата „По пътят на коприната“, български и чуждестранни представители на научно-изследователски центрове, браншови организации и бизнеса.

България членува в програмата на СОТ „По пътят на коприната“ от 2012 г. Вторият международен семинар „По западният път на коприната“ се провежда в рамките на „Инициативата за развитие на туризма по Западния път на коприната“. Това е съвместен проект на Световната организация по туризъм и Европейската комисия и е част от европейската инициатива „Подобряване на разбирането за европейския туризъм“. Чрез реализирането на този проект се цели популяризиране на възможностите за осъществяване на туристически дейности по западните участъци на Пътя на коприната. Една от основните идеи на инициативата е да бъдат обособени туристически маршрути по „Западния път на коприната“, а в дългосрочен план се очаква това да доведе до интензифициране на транснационалното сътрудничество между страните, членуващи в програмата на СОТ „По пътя на коприната“. 

 

Програма на Втори международен семинар „По Западния път на коприната“

София Хотел Балкан

27 – 28 юни 2017 г.

Ден 1: Вторник, 27 юни 2017г.

08:00 – 08:45 Регистрация

09:00 – 10:00 Официално откриване

Церемония по откриване на семинара:

 • Николина Ангелкова, министър на туризма на Република България
 • Зу Шанзонг, изпълнителен директор „Техническото сътрудничество и услуги“ към Световната организация по туризъм (СОТ)
 • Видео обръщение от Ерик Филипар, специален съветник, отговарящ за Година на туризма ЕС-Китай 2018, Европейската комисия

10:00 – 10:30  Групова снимка

10:30 - 11:30  Пътят на коприната и България

   Лектори:

 • Презентация на тема „Нови възможности за устойчиво туристическо развитие по Пътя на коприната“, Ала Пересолова, директор на програма „По пътя на коприната“ към СОТ
 • Презентация от доц. Мариана Тиен, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките (БАН)

11:30 – 13:00 Актуализиране по проект „Западния път на коприната“

Лектор:

 • Гавин Бел, консултант към Световната организация по туризъм (СОТ)

Световната организация по туризъм ще представи основните резултати по проект „По Западния път на коприната“. Представените данни, както и информацията, получена от първия международен семинар, ще бъдат използвани за оценка на възможностите за бъдещото развитие на проекта. Презентацията ще бъде последвана от сесия – въпроси и отговори (Q&A)

15:00 – 18:30 Специализирана сесия  на тема „Развитие на туристическия продукт и качество в туризма“

15:00 – 15:15 Развитие на туристическия продукт от национална перспектива: по примера на България

Лектор:

 • Савина Рупелиева, главен експерт, Главна дирекция „Туристическа политика“, Министерство на туризма на Република България

15:15 – 16:45  Развитие на „Западния път на коприната“: значимостта на развитието на туристически продукт

Лектор:

 • Етна Мърфи, Консултантска фирма „Етна Мърфи“

„Развитие на туризма чрез партньорство и иновации“

17:00 – 18:30  Стандарти на качество и сертификати по „Западния път на коприната“

Лектор:

 • Мария Круз Кадис Гомес, технически мениджър, Испански институт по качество в туризма

 

Ден 2, Сряда, 28 юни 2017г.

09:30 – 10:30 Презентация от Работната група „По Западния път на коприната“ (последвана от групова дискусия)

10:30 – 12:00 Сесия „По Западния път на коприната“

Делегатите ще има на разположение 3-минутен интервал за представяне на своите идеи, интереси и/или предложения за сътрудничество пред международна аудитория, съставена от заинтересовани страни от публичния и частния сектор в туризма. Заинтересованите страни със сходни интереси ще имат възможността да обсъдят общи стратегии в контекста на двустранните отношения - чудесна възможност да презентират своя продукт и да получат подкрепа.

12:00 – 12:30 Обратна връзка и обобщения по Втория международен семинар „По Западния път на коприната“

12:30 – 13:00 Заключителна сесия

Заключителни слова:

 • Ала Пересолова, директор на програма „По пътя на коприната“ към СОТ
 • Милка Нанова, и.д. директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, Министерството на туризма на Република България 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon