Лято 2023: Вътрешният туризъм е над равнището от 2019 г. Входящият туризъм в страната е възстановен на 90%

14 ноември 2023
Лято 2023: Вътрешният туризъм е над равнището от 2019 г. Входящият туризъм в страната е възстановен на 90%

4 867 926 са регистрациите на туристи през летния сезон на 2023 г.

Министерството на туризма обработи последните данни от Националния статистически институт (НСИ), които обхващат периода от началото на юни до края на септември. Статистиката посочва, че през летен сезон 2023 г. са отчетени 4 867 926 регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла в България. Ръстът на туристите спрямо летен сезон 2022 г. е 10%, а в сравнение със силния летен сезон 2019 г. 4,9%. Вътрешният туризъм е над равнището от 2019 г., а равнището на възстановяване на входящия туризъм е 90%.

За периода летен сезон 2023 г. най-много туристически регистрации са отчетени от следните пазари:

  • България 2 344 418 и ръст 4,8% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Румъния 733 807 и ръст 5,2% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Полша 276 221 и ръст 16,3% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Германия 199 307 и ръст 8% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Чехия 138 268 и ръст 10% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Обединено кралство 150 382 и ръст 3,8% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Израел 111 555 и ръст 31,5% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Турция 59 483 и ръст 51,2% спрямо периода летен сезон 2022 г.
  • Словакия 41 949 и ръст 18,4% спрямо периода летен сезон 2022 г.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon