Генералният секретар на СОТ Талеб Рифай и генералните директори на ЕК Валтер Дефаа и Даниел Кайеха пристигат в София за участие в дунавската среща „Устойчив туризъм чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции“

05 юни 2015

Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие срещата на страните от Дунавския регион „Устойчив туризъм чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции“. Форумът се организира от Министерството на туризма и ще се състои на 8 юни 2015 г. (понеделник), в Централния военен клуб в София. Специални гости на събитието са генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай, генералният директор на ГД “Регионална и градска политика” на ЕК Валтер Дефаа и генералният директор на ГД “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК Даниел Кайеха.   

В церемонията по откриването ще вземат участие министърът на икономиката Божидар Лукарски, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и др.

Регистрацията за събитието за представителите на медиите е от 9:30 часа, на входа на зала “Концертна“ на Централния военен клуб, като ще бъдат акредитирани само с журналистическа карта.

Програмата на форума включва дискусии в три панела. Първият е посветен на възможностите за финансиране по стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, стимулирането на регионалното развитие и растежа чрез туристически инвестиции. Вторият дебат е фокусиран върху ролята на местната власт за подобряване на сътрудничеството и развитието на съвместни туристически продукти в Дунавския регион. В третият панел ще се обсъдят възможностите за сътрудничество между бизнеса и академичната общност като основа за дългосрочно развитие на туризма в Дунавския регион.

В дискусиите ще се включат експерти от централната и местна власт, академичната общност, туристическия сектор и др.

По-късно същия ден, от 14:30 часа, министър Николина Ангелкова и генералният секретар на СОТ Талеб Рифай ще подпишат Писмо за намерение за създаване на международна мрежа от туристически обсерватории. 

 

ПРОГРАМА 

8-9 ЮНИ 2015

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Среща на страните от Дунавския регион. Устойчив туризъм, чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции

09:30 – 10:00             Регистрация и кафе, Централен военен клуб, София

10:00 – 10:30             Официално откриване

10:30 – 11:00              Панел: Възможности за финансиране по стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, стимулиране на регионално развитие и растеж чрез туристически инвестиции

Панелисти:

г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

г-жа Клара Досталова, заместник-министър на регионалното развитие, Чешка република

г-н Франтишек Палко, заместник-министър на туризма на Словакия

г-жа Ева Старус Подлогар, генерален директор на дирекция „Туризъм и международни отношения“, Министерство на икономическото развитие и технологиите, Словения

11:00 – 11:20             Дискусия по панела

11:20 – 11:40             Кафе пауза

11:40 – 12:00              Панел: Ролята на местната власт за подобряване на сътрудничеството и развитието на съвместни туристически продукти в Дунавския регион

Панелисти:

г-н Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново

г-н Юлиян Найденов, кмет на Община Силистъра

г-жа Таня Христова, кмет Община Габрово

г-н Кнут Гербер, съветник към GIZ (German Cooperation), Немско сътрудничество

г-н Иво Маринов, директор на ОП „Туристическо обслужване“ в София

12:00 – 12:30             Дискусия по панела

12:30 – 13:30              Панел: Възможности за сътрудничество между бизнеса и академичната общност – основа за дългосрочно развитие на туризма в Дунавския регион

Панелисти:

проф. д-р Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев”

проф. Руслан Пенчев, ректор на МБВУ

проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

проф. Ливия Илие, ректор на университета в гр. Сибиу, Румъния, (предстои потвърждение)

г-н Любомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъ

14:30 – 15:00            Официално подписване между министър Николина Ангелкова и генералния секретар на СОТ Талеб Рифай на Писмо за намерение за създаване на международна мрежа от туристически обсерватории. – зала „Тържествена“

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon