FITUR, Мадрид: Поглед към Азия – задълбочаваме сътрудничеството с Азербайджан и Грузия

21 януари 2023

В рамките на международното изложение в Испания заместник-министър Ирена Георгиева проведе редица двустранни срещи. Поглед към Изтока и задълбочаване на сътрудничеството в пределите на Азия – това бе част от фокуса на проведените срещи. 

Българският заместник-министър обсъди с председателя на Държавната агенция по туризъм на Азербайджан Фуад Нагиев възможността за откриване на директна самолетна линия между България и Азербайджан. В разговора двамата отбелязаха традиционно добрите отношения между България и азиатската кавказка държава. Те обсъдиха развитието на туризма след пандемията от COVID-19, променената структура на потоците туристи, посещаващи България и възможностите за увеличаване на двустранния туристопоток, като част от това може да се случи именно с възобновяването на директни полети.

Заместник-министър Георгиева посочи още, че България ще бъде страна партньор на Азербайджанското международно туристическо изложение в Баку през 2023 г. От своя страна Фуад Нагиев съобщи, че ще участва в 68-та Сесия на Регионална комисия „Европа“ на СОТ.

Друга държава, с която има потенциал за развитие на двустранния туристопоток, е Грузия. В рамките на Международното туристическо изложение FITUR в испанската столица, заместник-министър Ирена Георгиева се срещна с Мая Омиадзе, председател на Грузинската национална туристическа администрация и с Тамат Кориаули, първи заместник-председател. 

По време на разговорите бе обсъдено състоянието на туристическия сектор в двете страни, какви са проблемите и предизвикателствата след световната пандемия и делът на туризма в БВП във всяка една от страните. Беше обменена и коментирана информация относно целевите пазари и приоритетите за сектор туризъм в двете държави. Ирена Георгиева и представителите на грузинското управление в туризма споделиха мнения и идеи за облекчаване на процеса по издаването на визи и бяха единодушни, че министерствата на външните работи на България и Грузия следва да бъдат запознати с поставените въпроси за последващи действия. 

В разговорите беше отбелязана готовността за развитие на двустранното сътрудничество в сферата на туризма, в т.ч. и в рамките на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Омиадзе и Кориаули изразиха готовност за последващи контакти на най-високо ниво с българското министерство на туризма и по време на Берлинското изложение ITB, както и през май 2023 г. на заседанието на 68-та среща на Регионална комисия „Европа“ на СОТ в София.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon