България ще е домакин на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на СОТ, която се открива в края на май

22 декември 2022
Снимка

Вече са уточнени и ясни датите, когато България ще домакинства на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН. Заседанието ще се проведе в София в периода 31 май – 2 юни 2023 г. За тогава е планирано и гласуването на овакантените места в регион Европа от членове на Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023-2027 г. Както вчера ви съобщихме, през 2023 г. изтича мандатът на четири от европейските държави, които членуват за Изпълнителния съвет на СОТ – Франция, Италия, Португалия и Турция, както и Руската федерация, която прекрати цялостното си членство в организацията.

България отдава изключително внимание на предстоящото домакинство, което ще затвърди имиджа ни на една от най-проактивните членки на СОТ. Домакинството и гласуването са от изключително значение за България, тъй като тя има реален шанс да застане на едно от местата, след като вчера министърът на туризма подаде официално кандидатурата на страната ни. С този акт ясно беше заявена амбицията на България да заеме водещо място в процесите в сферата на туризма, както и да повиши значително информираността на международните си партньори за своята визия при определянето на регионалните и глобални политики в този ключов за световната икономика отрасъл.

Припомняме, че избирането на България за страна-домакин на 68-то заседание на Регионална комисия „Европа“ е акт на безусловна подкрепа на най-високо институционално равнище от страна на най-реномирания формат за сътрудничество в сектора. Това е и чудесна възможност българският туристически продукт да бъде представен пред изключително широка и професионално ориентирана аудитория, включваща министри, държавници, представители на бизнеса, на академичните среди и др. Същевременно, перспективата да бъдем част от Изпълнителния съвет на Организацията е предпоставка България да даде своя принос за оформянето на модерната конструкция и екосистема на туризма във времена, когато той интензивно се променя и развива. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon