България и Румъния планират да създадат съвместен туристически информационен център

15 април 2015

Правителството одобри проекта на Протокол за намерение между Министерството на туризма на България и Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния. Чрез документа двете страни заявяват стремежа си да засилят приятелските си взаимоотношения и да допринесат за икономическото си развитие и растежа на туристическия потенциал.

Протоколът за намерение стимулира развитието на общи туристически продукти в областта на културно-историческия, балнео- и СПА, фестивалния и други видове туризъм. Целта е да се увеличи потенциалът за нарастващ туристопоток от трети пазари, включително и далечни, като се акцентира най-вече на Китай.

Специфичността на азиатските пазари, в частност Китай, изисква разработването на проекти на културни маршрути, а България и Румъния съвместно могат да предложат интересни продукти. Един от вече подготвените - „По пътя на римските императори“, чертае трасето на два маршрута и цели интегрирането им в транснационални и трансгранични туристически услуги, в които основните притегателни елементи са културно-историческото наследство от Римската епоха и етнокултурата на региона. Проектът съдържа по пет обекта от всяка страна, избрани по одобрени от партньорите критерии – географска принадлежност към р. Дунав, близост до населени места, пътни връзки, възможност за настаняване и хранене, туристически атракции, участие в маркетингови кампании. Включените български обекти са крепостта „Калето“ – Белоградчик, старинният град „Улпия Ескус“ – Плевен, античният военен лагер „Нове“ – Свищов, античната крепост „Сексагинта Приста“ – Русе, и Римската гробница – Силистра.

В Протокола за намерение са набелязани различни области на тясно сътрудничество и обмен на информация. Сред най-важните е създаването на Българо-румънски туристически информационен център в Китай, който ще промотира общите продукти. Ще се обменят информация и експертни групи, което ще насърчава развитието на различните видове туризъм, ще се провеждат съвместни мероприятия за представянето на туристическия потенциал на двете страни и др.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon