Наредба за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център

С наредбата се уреждат условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл спа) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център"