Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите

С наредбата се уреждат изискванията за обезопасяване и информационна обезпеченост на ски пистите; правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните; организацията на работата на ски патрулите.