Заповед № Т-РД-16-70/11.02.22 г. на министъра на туризма с актуализиран списък на неохраняемите морски плажове на територията на обл. Добрич, обл. Варна и обл. Бургас

14 февруари 2022
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon